Tel.: 8 7007 7001
info@verslilietuva.lt

Verslo vertės skaičiuoklė

22. Pagrindinių verslo vertinimo rodiklių apibendrinimas
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Projekto grynasis pinigų srautas kreditoriamsProjekto grynasis pinigų srautas kreditoriams 0 0 0 0 0 0
?Grynasis diskontuotas pinigų srautasGrynasis diskontuotas pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?Įmonės grynasis pinigų srautasĮmonės grynasis pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?Sukauptas pinigų srautasSukauptas pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?Grynasis diskontuotas pinigų srautasGrynasis diskontuotas pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?Diskontuotas akumuliuotas pinigų srautasDiskontuotas akumuliuotas pinigų srautas 0 0 0 0 0 0

Prognozuojami verlso grynieji pinigų srautai

Bazinis verslo vertės scenarijus

Jautrumo analizės rezultatai verslo savininkų vertei