Tel.: 8 7007 7001
info@verslilietuva.lt

Verslo vertės skaičiuoklė

17. Nuosavo kapitalo kainos nustatymas Buid-Up metodu
Nuosavo kapitalo kainai nustatyti naudojami skirtingi metodai. Čia pateikiamas ekspertinio vertinimo pagrindu apskaičiuojamą Build-Up metodą. Suminis, arba kumuliacinis, metodas (angl. Build-up) yra panašus į CAPM. Abiem atvejais pagrindu imama nerizikingų aktyvų pajamų norma, prie kurios pridedama papildoma pelningumo norma už investavimo į konkrečią įmonę riziką. Ekspertiniu būdu skaičiuojant premiją už riziką atsižvelgiama į šiuos veiksnius: valdymo kokybė, įmonės dydis, įmonės finansavimo šaltiniai, prekių ir teritorijos diversifikacija, vartotojų diversifikacija, pelno dydis ir jo prognozavimo galimybė, kitos rizikos. Kiekvienam iš paminėtų veiksnių vertintojas gali priskirti nuo 0 iki 7 procentų rizikos premiją. Siekiant palengvinti jo taikymą, vartotojui siūlomi pasirinkti aprašomojo pobūdžio variantai.
  Vertė Pastabos
?Garantuota palūkanų norma. Rekomenduojama taikyti 10 metų trukmės Valstybės iždo vekselių ar vyriausybės obligaijų palūkanų normasNerizikinga investicijų grąžos norma Pasirinkti Pasirinkti
%
Pasirenkama ilgalaikė (min. analizės laikotarpiui) vidutinė palūkanų norma pagal nerizikingas investicijas (pvz. Valstybės iždo vekseliai, terminuoti komercinių bankų indėliai ir pan.)
?Kiekvienai šaliai ekspertų nustatytas rizikos laipsnis. Pagal nutylėjimą nurodoma ekspertų taikoma norma esant Lietuvos skolinimosi reitingui A3 (Moody's) arba A- (S&P)Papildoma premija už šalies riziką Pasirinkti
%
Pagal nutylėjimą nurodoma ekspertų taikoma norma esant Lietuvos skolinimosi reitingui A3 (Moody's) arba A- (S&P)
?Daroma prielaida, kad kuo mažesnė įmonė tuo yra didesnė rizika, kad planuojami pinigų srautai galės būti sunkiau užtikrinamiPapildoma premija dėl įmonės dydžio 2.50%
Pasirinkti rizikos laipsnį priklausomai nuo analizuojamo verslo specifikos ir jo atitikimo nurodytam rizikos veiksniui
?Daroma prielaida, kad jei šaka pasižymi didesne rizika, tai ir planuojami pinigų srautai yra mažiau apibrėžtiPapildoma premija dėl ūkio šakos specifikos 1.50%
Pasirinkti rizikos laipsnį priklausomai nuo analizuojamo verslo specifikos ir jo atitikimo nurodytam rizikos veiksniui
?Daroma prielaida, kad kuo sunkiau užtikrinti finansavimą, tuo yra didesnė rizika, o planuojami pinigų srautai yra mažiau apibrėžtiPapildoma premija dėl finansinės rizikos 1.00%
Pasirinkti rizikos laipsnį priklausomai nuo analizuojamo verslo specifikos ir jo atitikimo nurodytam rizikos veiksniui
?Daroma prielaida, kad kuo labiau nestabili yra teisinė aplinka, tuo didesnė yra rizika, o planuojami pinigų srautai yra mažiau apibrėžtiPapildoma premija dėl teisinės aplinkos pokyčių 1.50%
Pasirinkti rizikos laipsnį priklausomai nuo analizuojamo verslo specifikos ir jo atitikimo nurodytam rizikos veiksniui
?Daroma prielaida, kad kuo mažiau yra likvidus įmonės turimas turtas, tuo didesnė yra rizika, o planuojami pinigų srautai yra mažiau apibrėžtiPapildoma premija dėl įmonės turto likvidumo 3.50%
Pasirinkti rizikos laipsnį priklausomai nuo analizuojamo verslo specifikos ir jo atitikimo nurodytam rizikos veiksniui
?Analizuojamo verslo rizika, būdinga tik konkrečiam atvejui ir nepriklauso nuo kitų rinkos veiksnių bei aukščiau nurodytų rizikos faktoriųPapildoma premija dėl nesisteminės rizikos 2.50%
Analizuojamo verslo rizika, būdinga tik konkrečiam atvejui ir nepriklauso nuo kitų rinkos veiksnių bei aukščiau nurodytų rizikos faktorių
Nuosavo kapitalo kaina: 15.58%
18. Svertinės kapitalo kainos (WACC) nustatymas
  Vertė
?Nuosavo kapitalo kainaNuosavo kapitalo kaina 15.58%
?Nuosavo kapitalo dalisNuosavo kapitalo dalis 100.00%
?Skolinto kapitalo kainaSkolinto kapitalo kaina 0%
?Skolinto kapitalo dalisSkolinto kapitalo dalis 0%
 
?WACCWACC 15.58%
19. Prognozuojami pinigų srautai ir jų analizė
Kalendoriniai metai 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Sąlyginiai metaiSąlyginiai metai 1 2 3 4 5 6
?Atitinka įmonės grynąjį pelnąGrynasis pelnas po mokesčių (NOPAT) 0 0 0 0 0 0
?Metinės nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudosNusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 0 0 0 0 0 0
?Skirtumas tarp gautinų ir mokėtinų sumų per metusApyvartinio kapitalo pokytis 0 0 0 0 0 0
?Palūkanų eliminavimas iš pinigų srauto sumosFinansinės veiklos rezultatų eliminavimas 0 0 0 0 0 0
?Pagrindinės veiklos pinigų srautasPagrindinės veiklos pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?Įmonės jau atliktos ir planuojamos atlikti investicijos į ilgalaikį turtąInvesticinės veiklos pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?Įmonės finansinių skolų padidėjimas (+) ar sumažėjimas (-)Ilgalaikių finansinių skolų pokytis 0 0 0 0 0 0
?Įmonės prognozuojami pinigų srautai kiekvieno prognozuojamo laikotarpio pabaigojeGrynasis pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
Grynojo pinigų srauto paskirstymas
?Kadangi įmonės turtas skirstomas į nuosavą ir skolintą, tai ir prognozuojami pinigų srautai skirstomi į pinigų srautus kreditoriams ir pinigų srautus verslo savininkams Projekto grynasis pinigų srautas kreditoriams 0 0 0 0 0 0
?Kadangi įmonės turtas skirstomas į nuosavą ir skolintą, tai ir prognozuojami pinigų srautai skirstomi į pinigų srautus kreditoriams ir pinigų srautus verslo savininkams Projekto grynasis pinigų srautas verslo savininkams 0 0 0 0 0 0
?Pinigų suma dabartiniu momentu yra vertingesnė už analogišką sumą gautiną ateityje, t.y. dabartinė vertė lieka didesnė už būsimo laikotarpio vertes. Diskontavimo procedūrą galime atlikti dauginant atskirų metų grynąji pinigų srautą iš tam tikro dydžio koeficiento (diskonto normos)Diskontuotas projekto pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?KreditoriamsKreditoriams 0 0 0 0 0 0
?Verslo savininkamsVerslo savininkams 0 0 0 0 0 0
?Įmonės veikla analizuojama 6 metų laikotarpyje, tačiau vėliau ji nenustoja veikti, todėl, priklausomai nuo verslo specifikos, prie apskaičiuotos vertės galima pridėti balansinę vertę (įmonės turto vertė šeštų prognozuojamų metų pabaigai) arba tęstinumo vertę (vertė, jei įmonės generuojamas pinigų srautas būtų toks pats (stabilus - 0 proc. didėjantis (+) ar mažėjantis(-) kaip ir vidutiniškai per paskutinius metus)Įmonės tęstinumo/likutinės vertės nustatymas 0  
?Paskutinių metų projekto pinigų srautasPaskutinių metų projekto pinigų srautas   0  
?Pastovus pinigų srauto augimo tempasPastovus pinigų srauto augimo tempas  
%
 
?Pastovus pinigų srauto augimo tempasĮmonės tęstinumo vertė   0
?Įmonės likutinė (balansinė) vertėĮmonės likutinė (balansinė) vertė   0  
?Sukauptas projekto pinigų srautasSukauptas projekto pinigų srautas 0 0 0 0 0 0
?Sukauptas diskontuotas projekto pinigų srautasSukauptas diskontuotas projekto pinigų srautas 0 0 0 0 0 0

Grynieji pinigų srautai

20. Verslo vertinimo rezultatai
Verslo grynoji dabartinė vertė (NPV)    
?Bendra įmonės vertė, EURBendra įmonės vertė, EUR 0  
?Vertė, kuri turi būti sumokėta verslo kreditoriamsKreditoriams tenkanti vertė, EUR 0 Vertė, kuri sumokama verslo kreditoriams
?Vertė, kuri lieka verslo savininkams ir gali būti pagrindu jų akcijų paketo kainai nustatytiVerslo savininkams tenkanti vertė, EUR 0 Vertė, kuri lieka verslo savininkams ir gali būti pagrindu jų akcijų paketo kainai nustatyti.
21. Jautrumo ir scenarijų analizės prielaidos ir rezultatai
Jautrumo analizės variantai Analizuojamos vertės Paaiškinimai
Prielaidos
?Labiausiai tikėtinas variantas, kai visos prielaidos lieka nepakitusiosBazinis variantas
%
Labiausiai tikėtinas variantas, kai visos prielaidos lieka nepakitusios
?Scenarijus - IScenarijus - I
%
Daroma prielaida, kad 10% mažėja gamybos apimtys
?Scenarijus - IIScenarijus - II
%
Daroma prielaida, kad 10% mažėja pardavimų kainos
?Scenarijus - IIIScenarijus - III
%
Daroma prielaida, kad 10% didėja visos sąnaudos
Rezultatai
  Bazinis variantas Scenarijus - I Scenarijus - II Scenarijus - III
?EBITDA vidurkis, tūkst. EUREBITDA vidurkis, tūkst. EUR 0 0 0 0
?Verslo savininkų vertės dalis, tūkst. EURVerslo savininkų vertės dalis, tūkst. EUR 0 0 0 0
?Įmonės bendra vertė, tūkst.EURĮmonės bendra vertė, tūkst.EUR 0 0 0 0