Tel.: 8 7007 7001
info@verslilietuva.lt

Verslo vertės skaičiuoklė

16. Planuojami veiklos efektyvumo rodikliai
  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pelningumo rodikliai
?Bendrasis pardavimo pelningumas parodo, kiek bendrojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų euruiBendrasis pardavimų pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Grynasis pardavimo pelningumas parodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo pajamų euruiGrynasis pardavimų pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Turto pelningumas parodo turto panaudojimo efektyvumą. Skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir turto santykisTurto pelningumas (ROA) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Turto pelningumas parodo nuosavybės panaudojimo efektyvumą. Skaičiuojamas kaip grynojo pelno ir nuosavybės santykisNuosavybės pelningumas (ROE) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mokumo rodikliai
?Šis rodiklis rodo, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus. Norint išlaikyti finansinę pusiausvyrą, laiku įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, būtina, kad trumpalaikis turtas viršytų įsipareigojimus 2 kartus.Bendrasis padengimo koeficientas 0 0 0 0 0 0 0
?Šio koeficiento paskirtis – parodyti, ar įmonė, jei iš jos būtų pareikalauta, galėtų greitai apmokėti savo trumpalaikius įsipareigojimus, ar ji galėtų sėkmingai įveikti šį kritinį etapą. Grynasis padengimo koeficientas 0 0 0 0 0 0 0
?Šis rodiklis palygina du dydžius: trumpalaikį turtą ir nuosavą kapitalą. Rodiklio reikšmė parodo kiek vienam įmonės nuosavo kapitalo eurui tenka trumpalaikio turtoManevringumo koeficientas 0 0 0 0 0 0 0
Skolų valdymo rodikliai
?Kuo mažesnis šis rodiklis, tuo geresnė įmonių finansinė būklė. Jis rodo, kokia dalis skolintų, t.y., svetimų lėšų, panaudojama formuojant įmonės turtą.Skolos rodiklis 0 0 0 0 0 0 0
?Veiklos pinigų srautai / (Paskolų gražinimas + palūkanos). Rodo kokia apimtimi įmonės veiklos pinigų srautai padengia einamus finansinius įsipareigojimusPaskolų padengimo rodiklis (Veiklos pinigų srautai / (Paskolų gražinimas + palūkanos)) 0 0 0 0 0 0 0
?EBITDA / (Paskolų gražinimas + palūkanos). Rodo kokia apimtimi EBITDA padengia einamus finansinius įsipareigojimusPaskolų padengimo rodiklis (EBITDA / (Paskolų grąžinimas + palūkanos)) 0 0 0 0 0 0 0
Apyvartumo rodikliai
?Šis rodiklis parodo kokiam laikotarpiui atsargos yra užšaldomos sandėkyje iki bus parduotos.Atsargų apyvartumas (dienomis) 0 0 0 0 0 0 0
?Šis rodiklis parodo per kiek dienų vidutiniškai pirkėjai apmoka sąskaitas.Pirkėjų skolų apyvartumas (dienomis) 0 0 0 0 0 0 0
?Šis rodiklis parodo kokiam laikotarpiui įmonė turi užšaldyti grynuosius pinigus tam kad užtikrintų einamus mokėjimus.Pinigų apyvartumas (dienomis) 0 0 0 0 0 0 0
?Šis rodiklis parodo per kiek dienų įmonė vidutiniškai apmoka savo tiekėjų sąskaitas.Tiekėjų skolų apyvartumas (dienomis) 0 0 0 0 0 0 0

Apyvarta, grynojo pelno ir EBITDA dinamika - Pelningumo rodikliai

Apyvarta, grynojo pelno ir EBITDA dinamika - Mokumo rodikliai

Apyvarta, grynojo pelno ir EBITDA dinamika - Skolų valdymo rodikliai

Apyvarta, grynojo pelno ir EBITDA dinamika - Apyvartumo rodikliai