Tel.: 8 7007 7001
info@verslilietuva.lt

Verslo vertės skaičiuoklė

9. Gamybos / paslaugų ir pardavimų programa
Lentelėje nurodoma kokias prekes/ paslaugas planuojate pardavinėti/ teikti? Pirmiausia įveskite parduodamų prekių/ paslaugų pavadinimus. Jeigu planuojate pardavinėti/ teikti daugiau negu šešias prekes/ paslaugas, siūlome jas grupuoti. Kokį kiekį prekių/ paslaugų planuojate parduoti/ suteikti? Įveskite planuojamą parduoti/ suteikti prekių/ paslaugų kiekį. Jeigu planuojate pardavinėti/ teikti daugiau negu vieną prekę/ paslaugą, įveskite planuojamą kiekvienos prekės/ paslaugos pardavimų kiekį vienetais. Įveskite bazinius duomenis, kurių tolimesnį augimą apsprendžia pasirinkti augimo tempai.
  Bazinė vertė 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gamybos ir pardavimų apimtys ir jų kitimas Augimas (kritimas), lyginant su bazine reikšme
?Nurodyti prekės, paslaugos pavadinimą ir metinius gamybos ar paslaugų apimtis (bazines vertes) bei jų tolimesnį augimą (procentais) lyginanant su pradinėmis duomenimis
%
%
%
%
%
%
?Nurodyti prekės, paslaugos pavadinimą ir metinius gamybos ar paslaugų apimtis (bazines vertes) bei jų tolimesnį augimą (procentais) lyginanant su pradinėmis duomenimis
%
%
%
%
%
%
?Nurodyti prekės, paslaugos pavadinimą ir metinius gamybos ar paslaugų apimtis (bazines vertes) bei jų tolimesnį augimą (procentais) lyginanant su pradinėmis duomenimis
%
%
%
%
%
%
  Gamybos ir pardavimų apimtys
?Pagal aukščiau užduotus parametrus rodomos kiekvienų metų gamybos, paslaugų teikimo apimtysPaslaugos / prekės - 01   0 0 0 0 0 0
?Pagal aukščiau užduotus parametrus rodomos kiekvienų metų gamybos, paslaugų teikimo apimtysPaslaugos / prekės - 02   0 0 0 0 0 0
?Pagal aukščiau užduotus parametrus rodomos kiekvienų metų gamybos, paslaugų teikimo apimtysPaslaugos / prekės - 03   0 0 0 0 0 0
?Iš visoIš viso:   0 0 0 0 0 0
?Gamybos/pardavimų apimčių kitimo tempai, %Gamybos/pardavimų apimčių kitimo tempai, %:   0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gamybos / paslaugų teikimo / pardavimų planas

10. Kainų kitimo ir pardavimų planas
Pajamų prognozė formuojama pagal įvestas atskiroms prekėms ar paslaugoms kainas ir jų aukščiau aprašytas gamybos/pardavimų apimtis. Įveskite bazinius duomenis, kurių tolimesnį augimą apsprendžia pasirinkti augimo tempai.
  Mato vienetai Vertė 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Kainų kitimo tempaiKainų kitimo tempai    
%
%
%
%
%
%
Pajamos
?Paslaugos / prekės - 01Paslaugos / prekės - 01 EUR/vnt.
0 0 0 0 0 0
?Paslaugos / prekės - 02Paslaugos / prekės - 02 EUR/vnt.
0 0 0 0 0 0
?Paslaugos / prekės - 03Paslaugos / prekės - 03 EUR/vnt.
0 0 0 0 0 0
?Apyvarta iš visoApyvarta iš viso: 0 0 0 0 0 0
Tame tarpe eksportas:
?Dalis nuo apyvartos, %Dalis nuo apyvartos, %:
%
%
%
%
%
%
?Eksporto apimtys, EUREksporto apimtys, EUR: 0 0 0 0 0 0
?Apyvartos augimo tempai (lyginant su ankstesniuoju laikotarpiu), %Apyvartos augimo tempai (lyginant su ankstesniuoju laikotarpiu), %: 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Apyvartos augimo tempai (lyginant su 2014 m. laikotarpiu), %Apyvartos augimo tempai (lyginant su 2014 m. laikotarpiu), %: 0% 0% 0% 0% 0% 0%
?"EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją) leidžia eliminuoti įmonėse galimai taikomas skirtingas apskaitos politikas bei finansavimo šaltinius. parodo įmonės gebėjimą generuoti pelną ir yra vienas iš pelno apskaičiavimo būdų. Bendrąja prasme EBITDA parodo įmonės gebėjimą finansuoti skolas ir susimokėti pelno mokestį."EBITDA: 0 0 0 0 0 0
?EBIT (pelnas prieš palūkanas ir mokesčius) parodo įmonės gebėjimą generuoti pelną bei lyginti įmones, nepriklausomai nuo įmonės pasirinkto finansavimo būdo (finansinių skolų lygio bei mokėtinų palūkanų) ar mokamo pelno mokesčio.EBIT: 0 0 0 0 0 0
?Įmonės uždirbtų pajamų dalis, liekanti, atėmus visas tiesiogines, netiesiogines ir veiklos sąnaudasGrynasis pelnas: 0 0 0 0 0 0

Pajamų struktūra pagal produktų grupes - 2020

Pajamų struktūra pagal produktų grupes - 2025

11. Tiesioginių, netiesioginių ir veiklos sąnaudų planas
Lentelėje nurodoma kokias prekes/ paslaugas planuojate pardavinėti/ teikti? Pirmiausia įveskite parduodamų prekių/ paslaugų pavadinimus. Jeigu planuojate pardavinėti/ teikti daugiau negu šešias prekes/ paslaugas, siūlome jas grupuoti. Kokį kiekį prekių/ paslaugų planuojate parduoti/ suteikti? Įveskite planuojamą parduoti/ suteikti prekių/ paslaugų kiekį. Jeigu planuojate pardavinėti/ teikti daugiau negu vieną prekę/ paslaugą, įveskite planuojamą kiekvienos prekės/ paslaugos pardavimų kiekį vienetais. Įveskite bazinius duomenis, kurių tolimesnį augimą apsprendžia pasirinkti augimo tempai.
  Mato vienetai Vertė 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Nurodomas metinis tiesioginių sąnaudų augimo procentasTiesioginės sąnaudos %  
%
%
%
%
%
%
?Nurodomas metinis netiesioginių sąnaudų augimo procentasNetiesioginės sąnaudos %  
%
%
%
%
%
%
?Nurodomas metinis veiklos sąnaudų augimo procentasVeiklos sąnaudos %  
%
%
%
%
%
%
?Tiesioginės sąnaudosTiesioginės sąnaudos     0 0 0 0 0 0
?Nurodomos kiekvienos prekės ar paslaugos vienetinės tiesioginės gamybos sąnaudos, t.y. nurodoma kiek kainuoja (kiek reikia žaliavų, el. energijos, komplektuojančių gaminių ir pan.) pagaminti vieną prekę ar suteikti vieną paslaugąPaslaugos / prekės - 01 EUR/vnt.
0 0 0 0 0 0
?Nurodomos kiekvienos prekės ar paslaugos vienetinės tiesioginės gamybos sąnaudos, t.y. nurodoma kiek kainuoja (kiek reikia žaliavų, el. energijos, komplektuojančių gaminių ir pan.) pagaminti vieną prekę ar suteikti vieną paslaugąPaslaugos / prekės - 02 EUR/vnt.
0 0 0 0 0 0
?Nurodomos kiekvienos prekės ar paslaugos vienetinės tiesioginės gamybos sąnaudos, t.y. nurodoma kiek kainuoja (kiek reikia žaliavų, el. energijos, komplektuojančių gaminių ir pan.) pagaminti vieną prekę ar suteikti vieną paslaugąPaslaugos / prekės - 03 EUR/vnt.
0 0 0 0 0 0
?Netiesioginės sąnaudosNetiesioginės sąnaudos   0 0 0 0 0 0 0
?Nurodomos darbuotojų dirbančių tiesiogiai prie prekių gamybos ar paslaugų teikimo proceso metinės darbo užmokesčio sąnaudos
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Patalpų nuomos ir eksploatacinės sąnaudos
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Įrangos aptarnavimo ir eksploatavimo sąnaudos
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Prekių paskirstymo sąnaudos
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Nurodomos kitos, aukščiau neįvardintos, metinės sąnaudosKitos netiesioginės sąnaudos %
%
0 0 0 0 0 0
?Tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos iš visoTiesioginės ir netiesioginės sąnaudos iš viso     0 0 0 0 0 0
?Sąnaudų kitimo tempaiSąnaudų kitimo tempai     0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Veiklos sąnaudosVeiklos sąnaudos     0 0 0 0 0 0
?Adminsitracijos personalo DUF
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Bendrosios biuro veiklos išlaidos
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?IT sąnaudos
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Draudimas
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Transporto sąnaudos
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Mokesčiai
EUR/m.
0 0 0 0 0 0
?Marketingo išlaidosMarketingo išlaidos %
%
0 0 0 0 0 0
?Kitos veiklos išlaidosKitos veiklos išlaidos %
%
0 0 0 0 0 0
?Tiesioginės, netiesioginės ir veiklos sąnaudos iš visoTiesioginės, netiesioginės ir veiklos sąnaudos iš viso     0 0 0 0 0 0
?Visų sąnaudų kitimo tempai, %Visų sąnaudų kitimo tempai, %     0% 0% 0% 0% 0% 0%
?Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudosNusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos     0 0 0 0 0 0
?PalūkanosPalūkanos     0 0 0 0 0 0
?Pelno mokestisPelno mokestis     0 0 0 0 0 0
?Grynasis pelnasGrynasis pelnas     0 0 0 0 0 0
?EBITDAEBITDA     0 0 0 0 0 0

Sąnaudų struktūra - 2020

Sąnaudų struktūra - 2025