Tel.: 8 7007 7001
info@verslilietuva.lt

Verslo vertės skaičiuoklė

1. Pelno (nuostolių) ataskaita
Pildoma pelno (nuostolių) ir balanso ataskaita už finansinius ir praeitus finansinius metus. Finansinės ir kitos veiklos sąnaudos įvedamos su ""-"" ženklu 1. Naujai įsteigtos / steigiamos įmonės gali nurodyti pradinę įstatinio kapitalo vertę.
Straipsniai 2018 2019
?Pardavimo pajamosPardavimo pajamos
?Pardavimo savikainaPardavimo savikaina
?Veiklos sąnaudosVeiklos sąnaudos
?Kita veiklaKita veikla
?Finansinė ir investicinė veiklaFinansinė ir investicinė veikla
?Pagautė ir netekimaiPagautė ir netekimai
?Pelno mokestisPelno mokestis
2. Balanso ataskaita
Turtas 2019
?Ilgalaikis turtasIlgalaikis turtas
0
?Nematerialusis turtasNematerialusis turtas
?Materialusis turtasMaterialusis turtas
0
?ŽemėŽemė
?Pastatai ir statiniaiPastatai ir statiniai
?Mašinos ir įrengimaiMašinos ir įrengimai
?Kitas materialusis turtasKitas materialusis turtas
?Finansinis turtasFinansinis turtas
?Trumpalaikis turtasTrumpalaikis turtas
0
?Atsargos išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartysAtsargos išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
?Per vienerius metus gautos sumosPer vienerius metus gautos sumos
?Trumpalaikis turtasTrumpalaikis turtas
?Pinigai ir pinigų ekvivalentaiPinigai ir pinigų ekvivalentai
?Turto iš visoTurto iš viso:
0
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2019
?Nuosavas kapitalasNuosavas kapitalas
0
?KapitalasKapitalas
?Perkainavimo rezervaras (rezultatai)Perkainavimo rezervaras (rezultatai)
?RezervaiRezervai
?Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)
?Dotacijos, subsidijosDotacijos, subsidijos
?Mokėtinos sumos ir įsipareigojimaiMokėtinos sumos ir įsipareigojimai
0
?Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimaiPo vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
?Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimaiPer vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
0
?Finansinės skolosFinansinės skolos
?Skolos tiekėjamsSkolos tiekėjams
?Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimaiKitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
?Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš visoNuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso:
0
Nesutampa balansas
3. Investicijos ir finansavimo šaltiniai
Jei verslas pradedamas arba reikalauja papildomų investicijų, būtina užpildyti lentelę, nurodant tokių investicijų poreikį, laikotarpį ir jų planuojamą finansavimo struktūrą. Finansavimo šaltinių sąlygoms (sumos, terminai ir palūkanų normos) aprašyti, naudokite 4-os lentelės laukus. Čia taip pat įrašykite jau prisiimtų įispareigojimų sąlygas. Kadangi ilgalaikis turtas nusidėvi (amortizuojasi), 6-oje lentelėje peržiūrimos nusidėvėjimo normos ir esant poreikiui koreguojamos pagal įmonės taikomą apskaitos politiką.
  Investavimo laikotarpis
Investicijos Investicijų suma, EUR be PVM nuo iki trukmė, mėn.
?Rodomos investicijos į žemės sklypo ar jo dalies įsigijimąŽemė
0
mėn.
?Rodomos investicijos į pastatų statyba, rekonstrukciją ar kapitalinį remontąPastatai ir statiniai
0
mėn.
?Rodomos investicijos į technologinės įrangos, transporto priemonių, gamybos linijų ar pan. įrengimų įsigijimąMašinos ir įrengimai
0
mėn.
?Kitos investicijos į ilgalikį turtą (pvz. baldus, kompiuterinę įrangą ir pan.)Kitas materialusis turtas
0
mėn.
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Nematerialusis turtas
0
mėn.
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Trumpalaikis turtas
0
mėn.
 
Iš viso:
0
  Finansavimo šaltiniai ir struktūra
Investicijos Nuosavų lėšų dalis, % Paramos dalis, % Skolintų lėšų dalis, % Nuosavų lėšų suma, EUR Paramos suma, EUR Skolintų lėšų suma, EUR
?Rodomos investicijos į žemės sklypo ar jo dalies įsigijimąŽemė
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į pastatų statyba, rekonstrukciją ar kapitalinį remontąPastatai ir statiniai
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į technologinės įrangos, transporto priemonių, gamybos linijų ar pan. įrengimų įsigijimąMašinos ir įrengimai
0
0
0
0
?Kitos investicijos į ilgalikį turtą (pvz. baldus, kompiuterinę įrangą ir pan.)Kitas materialusis turtas
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Nematerialusis turtas
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Trumpalaikis turtas
0
0
0
0
 
Iš viso: 0% 0% 0% 0 0 0
  Investicijų grafikas, EUR be PVM
Investicijos 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Rodomos investicijos į žemės sklypo ar jo dalies įsigijimąŽemė
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į pastatų statyba, rekonstrukciją ar kapitalinį remontąPastatai ir statiniai
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į technologinės įrangos, transporto priemonių, gamybos linijų ar pan. įrengimų įsigijimąMašinos ir įrengimai
0
0
0
0
0
0
?Kitos investicijos į ilgalikį turtą (pvz. baldus, kompiuterinę įrangą ir pan.)Kitas materialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Nematerialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Trumpalaikis turtas
0
0
0
0
0
0
 
Iš viso:
0
0
0
0
0
0
  Paramos grafikas
Investicijos 2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Rodomos investicijos į žemės sklypo ar jo dalies įsigijimąŽemė
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į pastatų statyba, rekonstrukciją ar kapitalinį remontąPastatai ir statiniai
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į technologinės įrangos, transporto priemonių, gamybos linijų ar pan. įrengimų įsigijimąMašinos ir įrengimai
0
0
0
0
0
0
?Kitos investicijos į ilgalikį turtą (pvz. baldus, kompiuterinę įrangą ir pan.)Kitas materialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Nematerialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?Rodomos investicijos į patentų, licencijų, programinės įrangos ir pan. įsigijimą.Trumpalaikis turtas
0
0
0
0
0
0
 
Iš viso:
0
0
0
0
0
0

Planuojamų investicijų struktūra

Investicijų finansavimo struktūra

4. Naujų ir esamų paskolų sąlygos
Paskola/kreditas Suma, EUR Išėmimo data Laikotarpis, mėn. Palūkanos, %
?Nauja paskola - 01Nauja paskola - 01
?Nauja paskola - 02Nauja paskola - 02
?Nauja paskola - 03Nauja paskola - 03
Paskola/kreditas Likutis metų pabaigai, EUR Grąžinimo pabaiga   Palūkanos, %
?Turima paskola - 01Turima paskola - 01
 
?Turima paskola - 02Turima paskola - 02
 
?Turima paskola - 03Turima paskola - 03
 
5. Paskolų išėmimo/grąžinimo ir palūkanų mokėjimų grafikai
Paskola/kreditas 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Naujos paskolos
?Paskolos išėmimasPaskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 01 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 01 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 02 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 02 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 03 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 03 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Paskolos grąžinimasPaskolos grąžinimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 01 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 01 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 02 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 02 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 03 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 03 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Palūkanų mokėjimasPalūkanų mokėjimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 01 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 01 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 02 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 02 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 03 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 03 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Likutis laikotarpio pabaigaiLikutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 01 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 01 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 02 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 02 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 03 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 03 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
Turimos paskolos
?Paskolos grąžinimasPaskolos grąžinimas 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 01 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 01 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 02 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 02 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 03 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 03 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Palūkanų mokėjimasPalūkanų mokėjimas 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 01 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 01 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 02 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 02 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 03 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 03 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Likutis laikotarpio pabaigaiLikutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 01 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 01 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 02 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 02 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Turima paskola - 03 - Likutis laikotarpio pabaigaiTurima paskola - 03 - Likutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
?Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimaiPo vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 0 0 0 0 0
?Ilgalaikių skolų ataskaitinių metų dalisIlgalaikių skolų ataskaitinių metų dalis 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 01 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 01 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 02 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 02 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Nauja paskola - 03 - Paskolos išėmimasNauja paskola - 03 - Paskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Turimos paskolos - Ilgalaikių skolų ataskaitinių metų dalisTurimos paskolos - Ilgalaikių skolų ataskaitinių metų dalis 0 0 0 0 0 0
Apibendrintas visų paskolų išėmimo/grąžinimo grafikas
?Paskolos išėmimasPaskolos išėmimas 0 0 0 0 0 0
?Paskolos grąžinimasPaskolos grąžinimas 0 0 0 0 0 0
?Palūkanų mokėjimasPalūkanų mokėjimas 0 0 0 0 0 0
?Likutis laikotarpio pabaigaiLikutis laikotarpio pabaigai 0 0 0 0 0 0
6. Nusidėvėjimo normos
Turtas Naujo turto nusdevėjimo norma, m. Turto likutinė vertė metų pabaigai, EUR Esamo turto metinė nusdevėjimo suma, EUR
?ŽemėŽemė - 0 -
?Pastatai ir statiniaiPastatai ir statiniai
0
?Mašinos ir įrengimaiMašinos ir įrengimai
0
?Kitas materialusis turtasKitas materialusis turtas
0
?Nematerialus turtasNematerialus turtas
0
?DotacijosDotacijos
0
7. Nusidėvėjimo skaičiavimas pagal metus
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nusidėvėjimo sąnaudos per periodą
?Žemė nėra nudėvima, todėl jos nusidėvėjimas yra lygus nuliuiŽemė
0
0
0
0
0
0
?Skaičiuojama įmonės turimo bei papildomai įsigyjamo ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo suma.Pastatai ir statiniai
0
0
0
0
0
0
Naujo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
Esamo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
?Skaičiuojama įmonės turimo bei papildomai įsigyjamo ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo suma.Mašinos ir įrengimai
0
0
0
0
0
0
Naujo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
Esamo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
?Skaičiuojama įmonės turimo bei papildomai įsigyjamo ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo suma.Kitas materialusis turtas
0
0
0
0
0
0
Naujo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
Esamo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
?Skaičiuojama įmonės turimo bei papildomai įsigyjamo ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo suma.Nematerialusis turtas
0
0
0
0
0
0
Naujo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
Esamo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
?Skaičiuojama įmonės turimo bei papildomai įsigyjamo ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo suma.Dotacijos
0
0
0
0
0
0
Naujo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
Esamo turto nusidėvėjimas per periodą
0
0
0
0
0
0
Sukauptas nusidėvėjimas
?ŽemėŽemė
0
0
0
0
0
0
?Pastatai ir statiniaiPastatai ir statiniai
0
0
0
0
0
0
?Mašinos ir įrengimaiMašinos ir įrengimai
0
0
0
0
0
0
?Kitas materialusis turtasKitas materialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?Nematerialusis turtasNematerialusis turtas
0
0
0
0
0
0
?DotacijosDotacijos
0
0
0
0
0
0
?Viso ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo sumaNusidėvėjimas per laikotarpį iš viso:
0
0
0
0
0
0
?Viso ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo suma (skaičiuojama kaupimo principu)Sukauptas nusidėvėjimas iš viso:
0
0
0
0
0
0
?Nurodoma ta ilgalaikio turto dalis, kuri naudojama tiesioginei gamybinei, prekybinei ar paslaugų teikimo veiklai vykdytiAmortizacinių atskaitymų dalis priskiriama savikainai:
8. Ilgalaikio turto likutinė vertė periodo pabaigoje
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
?Parodoma turto vertė kiekvienų metų pabaigai atsižvelgiant į jo nusidėvėjimo sumą. Turtui pilnai nusidėvėjus, jo vertė lygi nuliuiŽemė 0 0 0 0 0 0
?Parodoma turto vertė kiekvienų metų pabaigai atsižvelgiant į jo nusidėvėjimo sumą. Turtui pilnai nusidėvėjus, jo vertė lygi nuliuiPastatai ir statiniai 0 0 0 0 0 0
?Parodoma turto vertė kiekvienų metų pabaigai atsižvelgiant į jo nusidėvėjimo sumą. Turtui pilnai nusidėvėjus, jo vertė lygi nuliuiMašinos ir įrengimai 0 0 0 0 0 0
?Parodoma turto vertė kiekvienų metų pabaigai atsižvelgiant į jo nusidėvėjimo sumą. Turtui pilnai nusidėvėjus, jo vertė lygi nuliuiKitas materialusis turtas 0 0 0 0 0 0
?Parodoma turto vertė kiekvienų metų pabaigai atsižvelgiant į jo nusidėvėjimo sumą. Turtui pilnai nusidėvėjus, jo vertė lygi nuliuiNematerialus turtas 0 0 0 0 0 0
?Parodoma turto vertė kiekvienų metų pabaigai atsižvelgiant į jo nusidėvėjimo sumą. Turtui pilnai nusidėvėjus, jo vertė lygi nuliuiDotacijos 0 0 0 0 0 0