Tel.: 8 7007 7001
info@verslilietuva.lt

Verslo vertės skaičiuoklė

Duomenų įvedimas

Istorinių duomenų įvedimas
Prognozuojamų duomenų įvedimas

Duomenų prognozavimas

Užduotų bazinių duomenų atliekamos prognozės 6 metų laikotarpiui
Prognozių rezultatas - sudaryti verslo grynieji pinigų srautai prognozuojamam laikotarpiui

Rezultatų analizė

Nustatoma nagrinėjamo verslo vertė
Nustatomi nagrinėjamo verslo vertės kitimo scenarijai

Verslo vertinimo algoritmas remiasi pinigų srautų diskontavimo (pajamų) metodu, kuris atitinka tiek Turto ir verslo vertinimo metodiką, patvirtintą 2012 m. balandžio mėn. 27 d. LR Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-159, tiek yra vienas dažniausiai naudojamų verslo vertinimo praktikoje. Metodo esmė – turto teikiamos naudos – grynųjų būsimųjų pinigų srautų perskaičiavimas į dabartinę turto vertę.

Verslo vertinimo modelis (skaičiuoklė) sudaryta iš 22 lentelių, kuriose nuosekliai vartotojas įvesdamas prašomas reikšmes gauna galutinį rezultatą – analizuojamo verslo vertę, iš kurių tik 12 reikalauja vartotojo pradinių duomenų.
Dalis duomenų nėra privaloma (priklauso nuo prognozuojamo verslo specifikos), o dalis gali būti palikta pagal nutylėjimą.

Svarbiausios lentelės, nuo kurių duomenų didžiąja dalimi priklauso rezultatų patikimumas, tai:

  • Gamybos / paslaugų ir pardavimų programa
  • Tiesioginių, netiesioginių ir veiklos sąnaudų planas
  • Kainų kitimo ir pardavimų planas

Jei verslas yra veikiantis, užpildomos pradinės finansinės ataskaitos:

  • Balanso ataskaita
  • Pinigų srautų ataskaita

Jei verslas papildomai reikalauja investicijų ir jų finansavimo šaltinių, užpildomos šios lentelės:

  • Investicijos ir finansavimo šaltiniai
  • Naujų ir esamų paskolų sąlygos

Prie atskirų lentelių pateikiami tekstai su paaiškinimais dėl jų esmės ir reikalaujamų iš vartotojo duomenų.